Gwarancja na łóżko HotStone

Okres gwarancji

Gwarancja dla osób prywatnych wynosi 24 miesiące od dnia zakupu. Dla komercyjnego lub biznesowego użytkowania sprzętu, gwarancja wynosi połowę określonego powyżej czasu.

Darmowy serwis

W przypadku pojawienia się usterek w okresie gwarancji HotStone zapewnia bezpłatny serwis, pod warunkiem użytkowania urządzenia zgodnie z instrukcją.

Odpłatny serwis

•    Jeśli urządzenie pracuje poprawnie.
– Jeśli nie są podłączone przewody urządzenia.
– W przypadku prośby o demontaż oraz montaż urządzenia w innym miejscu.
– Jeśli klient samodzielnie zdemontuje urządzenie.

•    Usterki spowodowane niewłaściwym działaniem klienta.
– Rozbieranie lub naprawianie bez zezwolenia.
– Jeśli usterka zostanie spowodowania przez nieautoryzowaną naprawę.
– Jeśli obce substancje dostaną się do wnętrza urządzenia (napoje, nadmiar kurzu)
– Jeśli urządzenie lub jego składniki zostaną podłączone przez nieautoryzowaną firmę.
– Jeśli usterka została spowodowana ogólnym brakiem dbałości o produkt.
– Jeśli przewody zostały podłączone do sieci o innych parametrach niż zalecane.

•    Inne
– Usterki spowodowane przez siłę wyższą lub warunki pogodowe.
– Kiedy podzespoły urządzenia osiągnęły naturalne zużycie