Instrukcja montażu

1.     Instrukcje bezpieczeństwa

Używając urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w pobliżu dzieci, należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem

ZAGROŻENIA: dotyczy groźnych i niebezpiecznych sytuacji, których jeśli nie da się uniknąć skutkują śmiercią lub poważnym zranieniem.

OSTRZEŻENIA: dotyczy potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, których jeśli nie da się uniknąć skutkują śmiercią lub poważnym zranieniem.

ZALECENIA: dotyczy potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, które skutkują niewielkim bądź umiarkowanym zranieniem lub zniszczeniem sprzętu.

 

Zagrożenia

Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem elektrycznym:

1) Zainstaluj uziemienie zgodnie z instrukcją uziemienia.
2) Zawsze odłącz urządzenie od gniazdka po użyciu i przed czyszczeniem.
3) Nigdy nie używaj szpilek lub innych metalowych klamer.
4) Uważnie przebadaj powierzchnię łóżka przed każdym użyciem. Wyłącz urządzenie, jeśli powierzchnia wykazuje objawy zepsucia, np. pęcherze, pęknięcia.
5) Utrzymuj urządzenie w suchym stanie. Nie używaj w mokrych lub wilgotnych warunkach.

 

Ostrzeżenia

Aby zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub zranienia:

1) Urządzenie nie powinno być nigdy pozostawiane włączone bez nadzoru. Wyłącz urządzenie z sieci jeśli nie używasz oraz przed demontażem.
2) Nie używać kocy i poduszek. Nadmierne ogrzanie może spowodować pojawienie się ognia, porażenie prądem lub zranienie.
3) Konieczny nadzór, jeśli urządzenie jest używane przez, lub w pobliżu dzieci, inwalidów lub osoby niepełnosprawnych.
4) Używaj sprzęt tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji. Nie używaj dodatków, które nie są rekomendowane przez producenta.
5) Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli jego kabel lub złącze jest uszkodzone. Jeśli nie pracuje właściwie. Jeśli zostało upuszczone, zniszczone lub upuszczone do wody. Dostarcz urządzenie do serwisu w celu przetestowania i naprawy.
6) Nie przenoś urządzenia poprzez jego przewód zasilający, nie używaj go jako uchwytu.
7) Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła.
8) Nie używaj urządzenia przy zablokowanych wylotach powietrza. Utrzymuj wyloty powietrza wolne od włosów i innych zanieczyszczeń.
9) Nie upuszczaj i nie wkładaj żadnych rzeczy w otwory urządzenia.
10) Nie używaj urządzenia na dworze.
11) Nie używaj sprzętu w miejscach gdzie rozpylane są produkty w aerozolu.
12) Korzystaj z nagrzewających się powierzchni ostrożnie z powodu możliwego wystąpienia poważnych poparzeń. Nie używaj urządzenia na nadwrażliwe obszary skóry. Niewskazane dla osób cierpiących na słabą cyrkulację krwi. Używanie funkcji ogrzewania przez dzieci pozostawione bez nadzoru może prowadzić do poważnego zranienia
13) Wysoka temperatura może powodować oparzenia. Nie używać urządzenia na niemowlętach, osobach śpiących lub nieprzytomnych. Regularnie sprawdzaj skórę, która ma kontakt z urządzeniem na wypadek pojawienia się oparzeń.

 

Oznaczenia zapobiegawcze


          Zabronione

          Nie używaj w mokrym środowisku

          Zachowaj ostrożność

          Wyciągnij wtyczkę

          Nie demontuj

 

ZALECENIA:

 

         

          Nie siadaj niepotrzebnie oraz nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
          Utrzymuj urządzenie w czystości. Zapobiegaj zbieraniu się kurzu na urządzeniu.
          Nie używaj urządzenia w sposób inny niż określony w instrukcji.

 

 
          Używanie tego urządzenia ogranicz do 3 zabiegów dziennie.
          Postaw urządzenie na płaskiej powierzchni.
          Nie pozwól dzieciom korzystać ze sprzętu bez nadzoru.
 

 

         

          Nie przystępuj do naprawy sprzętu lub jego demontażu bez pomocy ze strony producenta
          bądź autoryzowanego serwisu

 

 

          Jeśli nie używasz, wyciągnij przewód zasilający z gniazdka.

                                 
          Trzymaj sprzęt z dala od wody
 

2.   Opis HotStone

HotStone jest termalnym łóżkiem masującym zapewniającym zróżnicowane funkcje masażu. Na przykład, zwiększone promieniowanie podczerwone dzięki najwyższej jakości ceramicznym płytom HotStone, powietrzno-ciśnieniowy masaż nóg, pas wyszczuplający. SMARTech Sp. z o. o. dostarcza produkt, który zadowoli użytkownika dzięki praktycznym funkcjom, pewnością wykonania oraz niepowtarzalnemu wyglądowi.

 
  • Ergonomiczny projekt dla dokładnego dostosowania się do krzywizny kręgosłupa

HotStone posiada ergonomiczne obrotowo-cylindryczne wykonanie, aby symulować efekt ręcznego masażu. Miękkie, elastyczne wykończenie pozwala na bliskie przyleganie do kręgów, niezależnie od typu budowy ciała pacjenta, pozwala na stymulację punktów ciała wykorzystywanych w terapii akupunkturowej.

  • Stalowa rama szkieletu łóżka

Główny filar, zapewnia wytrzymałość na naturalne obciążanie urządzenia przez użytkownika. Jest wykonana w precyzyjnym procesie technologicznym. W rezultacie, produkt posiada bardzo mocny i stabilny szkielet.

  • Zastosowanie źródła fal dalekiej podczerwieni

Źródło fal dalekiej podczerwieni zainstalowane wewnątrz urządzenia maksymalizuje proces termoterapii.

  • Wysokiej klasy wykonanie podkreślające niepowtarzalność urządzenia

Elegancki wygląd urządzenia, zapewniony dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów, sprawia, że urządzenie wkomponuje się w każdym pomieszczeniu, w pracy lub w domu

  • Wysoka moc przy niskim poziomie głośności

Wewnętrzny projektor jest ciągnięty przez dwa moduły operacyjne- prawy i lewy, za pomocą połączonych i skoordynowanych krążków oraz pasów. System ulepszony jest przez zastosowanie obrotowo-ślizgowych rolek projektora. Ruch ustaje- następuje zatrzymanie układu, jeśli obciążenie urządzenia jest przekroczone.

  • Wysokiej klasy ceramiczny materiał

Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy ceramicznych płyt HotStone w dolnej i górnej części maty 99, 9% promieniowania dalekiej podczerwieni jest zachowane. Promieniowanie cieplne rozchodzi się równomiernie i głęboko w skórze, powoduje komfortowe uczucie, na podobnej zasadzie jak ONDOLBANG- tradycyjny koreański system ogrzewania podłogowego.

 

3.   Budowa HotStone

 

 

4.   Elementy składowe

Model podstawowy oraz w opcji 1 i 2

 

 

5.  Elementy ramy

 

6.   Montowanie ramy

 

7.   Montowanie łóżka

 

8.   Podłączanie elementów zewnętrznych