HotStone – instrukcja obsługi

Podjąłeś już decyzję o zakupie łóżka HotStone? Nie? Martwisz się, że tak wysoka technologia wymaga wiedzy z zakresu programowania i sterowania? Poniżej zamieszczamy instrukcję obsługi łóżka HotStone. Jeśli będziesz miał wątpliwości, oczywiście służymy Ci pomocą, ale szybko sam się przekonasz, że sterowanie łóżkiem HotStone jest bardzo proste. 

pilot

Zasady ogólne

Włączanie zasilania
Sprawdź, czy wszystkie wtyczki i kable są podłączone poprawnie. Naciśnij przycisk [ON/OFF POWER]. Zapali się dioda po lewej stronie. Łóżko jest gotowe do pracy.

Uruchamianie funkcji
Jeśli przycisk włączający funkcję zostanie naciśniety, dioda umieszczona powyżej zaczyna migać. Następnie wyświetlacz pokaże stan pracy tej funkcji.
Jeśli użytkownik naciśnie przycisk innej funkcji w trakcie, gdy działają inne funkcje, poprzednie funkcje będą utrzymywane w obecnym stanie, a wyświetlacz pokaże stan pracy ostatnio wybranej funkcji.

Zatrzymywanie funkcji
Aby zatrzymać działanie danej funkcji naciśnij ponownie jej klawisz. Jeśli uruchomione są dwie (lub więcej) funkcje, wyświetlacz pokazuje stan pracy funkcji aktywowanej, jako ostatnia. Dioda nad jej przyciskiem miga a wyświetlacz pokazuje jej stan pracy. Jeśli chcesz zatrzymać inną funkcję najpierw naciśnij jej przycisk, wówczas dioda nad tym przyciskiem zacznie migać a wyświetlacz będzie pokazywać stan pracy danej funkcji. Następnie naciśnij przycisk ponownie a funkcja zostanie zatrzymana.

Modyfikacja funkcji
Aby zmienić ustawienia danej funkcji użyj klawiszy do modyfikacji działania funkcji (np. temperatury, czasu pracy, wybranego programu i poziomu). Jeśli uruchomione są dwie (lub więcej) funkcje, wyświetlacz pokazuje stan pracy funkcji aktywowanej, jako ostatnia. Dioda nad jej przyciskiem miga a wyświetlacz pokazuje jej stan pracy. Jeśli chcesz zmienić inną funkcję najpierw naciśnij jej przycisk, wówczas dioda nad tym przyciskiem zacznie migać a wyświetlacz będzie pokazywać stan pracy danej funkcji. Następnie użyj klawiszy do modyfikacji działania funkcji.

Wskazówka: Modyfikacja funkcji jest możliwa tylko, gdy jej dioda miga.


Używanie głównego projektora

Łóżko HotStone zawiera wewnętrzny projektor, czyli specjalną „lampę” wyposażoną w ruchome rolki. Dzięki rolkom przesuwa się on wzdłuż kręgosłupa, rozmasowując również mięśnie i ścięgna. System krążków i pasków sprawia, że projektor zatrzymuje się, jeżeli napotka na duże obciążenie ze strony ciała. Masaż za pomocą rolek elastycznie dopasowujących się do kształtu pleców „ustawia” kręgi, przywracając im właściwe położenie.

 

budowa

 

Aby używać automatycznie
Naciśnij [ON/OFF ROLLING]. Wówczas projektor będzie działał zgodnie z programem automatycznym – 2,5 cykli masażu i 19 punktów zatrzymania.

Aby używać wyłącznie masażu
Naciśnij klawisz [MASSAGE]. Wówczas wewnętrzny projektor będzie wykonywać jednostajny masaż przez nastawiony czas.

Aby ręcznie przesuwać wewnętrzny projektor
Jeśli chcesz przesunąć wewnętrzny projektor na wybraną pozycję, wciśnij klawisz [MANUAL] i trzymaj klawisz [HIGH] lub [LOW]. Wówczas wewnętrzny projektor będzie się przesuwał w górę i w dół, gdy przycisk jest wciśnięty.

Dostosowywanie temperatury
Standardowo temperatura ustawiona jest na 60°C. Aby zmienić ustawienia temperatury używaj przycisku [TEMP]. Maksymalna wartość to 70°C.

Ustawianie czasu pracy
Standardowo czas pracy funkcji ustawiony jest na 35 MIN. Aby zmienić ustawienia użyj przycisków [TIME]. Maksymalna wartość to 60 MIN.

 

program

 

Używanie „butów” masujących

HotStone to jedyne na rynku łóżko masujące wyposażone dodatkowo w buty do masażu limfatycznego, który wspomaga walkę z obrzękami, żylakami i innymi zmianami w obrębie kończyn dolnych.

 

buty

 

Wciśnij [ON/OFF VACUUM]. Wówczas funkcja VACUUM rozpocznie masaż powietrzem z poziomem 1.

Dostosowywanie poziomu ciśnienia
Standardowo ciśnienie powietrza ustawione jest na poziom 5. Aby zwiększyć siłę ciśnienia użyj przycisku [HIGH]. Żeby zmniejszyć siłę ciśnienia użyj przycisku [LOW]. Maksymalna wartość poziomu ciśnienia to 9.

Wybór trybu masażu powietrzem
Podczas gdy funkcja VACUUM jest włączona, użytkownik może zmienić tryb korzystając z przycisku [MODE]. Istnieją 4 tryby pracy jak pokazano poniżej.

MODE A    /    MODE B    /    MODE C    /    MODE ABC

Ustawianie czasu pracy
Standardowo czas pracy funkcji ustawiony jest na 35 MIN. Aby zmienić ustawienia użyj przycisków [TIME]. Maksymalna wartość to 60 MIN.


Używanie pasa wyszczuplającego

Pas wyszczuplający zapewnia dwa rodzaje masażu: wibracyjny (poprzez impulsy elektryczne) i cieplny (za pomocą promieni podczerwonych). Pod wpływem impulsów mięśnie kurczą się i rozkurczają. Praca sprzyja ich modelowaniu. Podskórna tkanka tłuszczowa również ulega redukcji: jest rozbijana, a następnie spalana przez organizm. Pas wyszczuplający można wykorzystać do modelowania nie tylko talii, ale także nóg i innych partii ciała. Dzięki działaniu rozgrzewającemu, urządzenie dodatkowo przyspiesza przemianę materii i likwiduje napięcia mięśni, dając uczucie odprężenia.

 

pas

 

Wciśnij [ON/OFF LOW WALE BELT]. Wówczas pas zacznie pulsować wokół brzucha.

Dostosowywanie temperatury
Standardowo temperatura ustawiona jest na 30°C. Aby zmienić ustawienia temperatury używaj przycisków [TEMP]. Maksymalna wartość to 70°C.

Ustawianie czasu pracy
Standardowo czas pracy funkcji ustawiony jest na 35 MIN. Aby zmienić ustawienia użyj przycisków [TIME]. Maksymalna wartość to 60 MIN.

Dostosowywanie poziomu mocy pulsowania.
Standardowo pulsowanie jest ustawione na poziom 1. Żeby zwiększyć poziom pulsacji skorzystaj z przycisku [HIGH]. Żeby zmniejszyć poziom pulsacji skorzystaj z przycisku [LOW]. Maksymalny poziom pulsacji to 9.

Wybór trybu pulsacji
Podczas gdy pas pracuje, użytkownik ma możliwość zmiany trybu pracy pasa używając do tego przycisku [MODE]. Istnieją 4 tryby pracy pasa:

MODE A    /    MODE B    /    MODE C    /    MODE ABC


Używanie maty rozgrzewającej

Łóżko masujące HotStone zostało wyposażone dodatkowo w matę rozgrzewającą. Zbudowana z wielu, blisko ułożonych płytek ceramicznych, mata wspiera działanie projektorów. Przy jej produkcji wykorzystano materiały najwyższej jakości.

 

maty

 

Włączanie maty
Zaleca się naciśnięcie przycisku „Mini mat” zanim użyje się innych funkcji. Wciśnij [ON/OFF MINI MAT]. Dioda nad przyciskiem zaczyna migać. Okienka kontrolera pokazują temperaturę i czas funkcji mat.

Dostosowanie temperatury
Standardowo temperatura jest ustawiona na 55°C. Aby zmienić temperaturę użyj klawisza [TEMP]. Maksymalna dopuszczalna wartość temperatury to 70°C.

Ustawianie czasu pracy
Standardowo czas działania funkcji ustawiony jest na 35 MIN. Aby zmienić ustawienia użyj przycisków [TIME] Maksymalna możliwa wartość to 60 MIN.


Używanie zewnętrznej maty grzewczej

Dzięki niej możesz rozgrzewać te miejsca na ciele, które wymagają intensywniejszej terapii ciepłem. Przeznaczona jest do działania na dolne partie ciała i nogi.

 

mata

 

Aby korzystać z maty grzewczej, wystarczy nacisnąć klawisz [EXT. MAT]

Dostosowywanie temperatury
Standardowo temperatura ustawiona jest na 30°C. Aby zmienić ustawienia temperatury używaj przycisków [TEMP]. Maksymalna wartość to 70°C. Ustawienia temperatury wpływają też jednocześnie na górną i dolną matę.

Ustawianie czasu pracy
Standardowo czas pracy funkcji ustawiony jest na 35 MIN. Aby zmienić ustawienia użyj przycisków [TIME]. Maksymalna wartość to 60 MIN. Ustawienia czasu pracy wpływają też jednocześnie na górną i dolną matę.


Używanie projektora zewnętrznego

Pozwala na precyzyjny masaż tych obszarów, których nie uwzględnia łóżko masujące – świetnie sprawdza się np. w przypadku zapalenia stawów. I jeszcze dwie przykładowe sytuacje „z życia wzięte”, w których szczególnie przyda Ci się projektor:
1.    Kiedy pracujesz lub oglądasz telewizję, pozostajesz przez długi czas w tej samej pozycji. Mięśnie karku usztywniają się, a nawet bolą. Ręczny projektor zwalcza negatywne skutki złych nawyków: rozluźniając mięśnie, likwiduje zmęczenie i ból.
2.    Niewłaściwa pozycja ciała i brak ruchu sprzyjają wystąpieniu lumbago. Projektor pozwoli na złagodzenie bólu i pomoże w szybkim powrocie do sprawności.

 

projektor

 

Wciśnij przycisk [ON/OFF EXT. MOX]. Wówczas zewnętrzny projektor zostanie włączony.

Dostosowywanie temperatury
Standardowo temperatura ustawiona jest na 45°C. Aby zmienić ustawienia temperatury używaj przycisku TEMP. [TEMP]. Maksymalna wartość to 70°C.

Ustawianie czasu pracy
Standardowo czas pracy funkcji ustawiony jest na 35 MIN. Aby zmienić ustawienia użyj przycisków [TIME]. Maksymalna wartość to 60 MIN.


Pilot sterujący

Urządzenie wyposażone jest w funkcjonalny pilot. W zależności od modelu: pilot dla modelu bazowego, opcji 1, opcji 2.
Przednie panele pilotów w zależności od modelu urządzenia, przedstawione są poniżej.

 

piloty

 

Dostępne funkcje dla poszczególnych pilotów

1-1    MODEL BAZOWY

1-1-1    ROLLING
Jest to główna funkcja urządzenia. Rolka porusza się synchronicznie w obie strony. Funkcja działa razem z masażem termicznym oraz ignipunkturą.
1-1-2    MASSAGE
Funkcja działa tylko w połączeniu z termicznym masażem.
1-1-3    MANUAL
Funkcja ta działa tylko po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku MANUAL
1-1-4    EXT. MOXIBUSTION
Jest to sterowanie zewnętrznym projektorem używanym ręcznie

•    Model bazowy posiada podstawowe funkcje termicznego łóżka masującego.

1-2    OPCJA 1
1-2-1    VACUUM
Funkcja powietrzno-ciśnieniowego masażu nóg.
Użytkownik może wybrać nie tylko siłę masażu w skali od 1 do 9 ale także tryb pracy spośród możliwych: MODE A, MODE B lub MODE C oraz MODE ABC.

•    Opcja 1 zawiera też wszystkie funkcje oraz przyciski podstawowego modelu.

1-3      OPCJA 2
1-3-1    LOW WAVE BELT
Funkcja umożliwia masaż mięśni za pomocą pasa wyszczuplającego.
Użytkownik może wybrać nie tylko siłę masażu w skali od 1 do 9 ale także tryb pracy spośród możliwych: MODE A, MODE B lub MODE C oraz MODE ABC.
1-3-2    MINI MAT
Przez podłączenie maty grzejącej do portu, użytkownik może stosować jednocześnie obie maty- górna oraz dolną

•    Opcja 2 zawiera też wszystkie funkcje oraz przyciski Opcji 1.